Din grønne port
til bæredygtighed
og circulær økonomi

Bygge og anlæg er den største kilde til affald i Danmark, og der er et stort potentiale i at genbruge materialer og undgå problematiske stoffer i byggematerialerne.
 
Grønneport er et knudepunkt, der forbinder udbud og efterspørgsel efter genbrug af byggematerialer – herunder nødvendige tillægsydelser.
 
Grønneport bidrager til at reducere spild og undgå, at værdifulde ressourcer bliver til affald.
 
Vi hjælper jer videre med at forbinde udbud og efterspørgsel af genanvendelige byggematerialer samt understøttende funktioner.
Byggevarer
Kontormøbler
Køkkener

Vi ser frem til
at høre fra dig

Hvis I er interesseret i at se nærmere på vore produkter, så send os meget gerne en forespørgsel.

Tag gerne kontakt for en uforpligtende samtale, hvis du ønsker mere information om hvordan Grønneport kan bidrage ud fra jeres ønsker og behov, eller hvis du har en forespørgsel du ønsker at diskutere.

Send gerne en e-mail, ring til os eller fyld skemaet ud – så kontakter vi dig.

Tel: 22 88 28 88

e-mail: support@groenneport.dk

Genbrugskortlægning

For at reducere emissioner og affald, og bevare materiale-ressourcerne bedst og længst muligt, er det vigtigt at øge brugen af ​​bygningsdele i bygge- og ejendomssektoren. Kortlægning af guldet i bygninger, der enten skal renoveres, nedtages eller rives ned, er et første skridt til at realisere genbrug i praksis.

Genbrugskortlægning

Grønneport bidrager med at udarbejde en  genbrugskortlægning og undersøgelse i tråd med bygherrens formål, og som sikrer mest mulig realiseret genbrug inden for rammerne af hver individuelt projekt.

Genbrugskortlægning handler om at identificere genanvendelige bygningsdele i en eksisterende bygning, enten til genbrug i den eksisterende bygning eller i en anden bygning.

Vi giver vore kunder overblik og forståelse for processen for genbrugskortlægning, og af genbrugsrapporten som en endelig levering og bidrager med at identificere de bygningsdele, der er egnede til genbrug og dermed øge graden af genbrug. 

Livscyklussen for en bygning og genbrugskortlægning

Formål med en genbrugskortlægning

Formålet med genbrugskortlægningen vil fastlægge retningslinjer for, hvilke bygningsdele der identificeres som genbrugelige. Hvilke bygningsdele der identificeres som genanvendelige afhænger især af, om formålet er intern, lokal eller ekstern genbrug.

Nogen eksempler på forskellige formål med en ombrugskartlægning.

Genbrugsrejsen

Ansvar og risiko

Sælger

Genbrugsundersøgelsen bør udføres på en standardiseret måde, og sælger skal sikre, at oplysningerne er korrekte og beskriver materialerne fyldestgørende. Grønneport har en skabelon, der kan bruges til dette og hjælper sælger med at lægge materialerne ud på Grønneports webside.

Sælger

Sælger er ansvarlig for at fremvise den dokumentation, der foreligger. Er materialerne nye, er sælger ansvarlig for at vedlægge al dokumentation tilhørende materialerne

Køber

Sælger bør tillade, at materialerne bliver inspiceret af køber for at vurdere købet og enhver teknisk test og re-dokumentation.

4. Kontrakt

Sælger og køber

Der bør indgås kontrakt om køb og salg af materialer.

Baggrundslov:
Købeloven / Forbrugerkøbeloven

Forklaringer, der kan bruges:
– Overførsel af risiko
Brugte materialer sælges som de er
– Køber anbefales selv at efterse, teste eller dokumentere materialerne.
– Ansvaret for materialerne bør begrænses til kontraktsummen.

Sælger

Der bør udarbejdes en kontrakt med nedrivningsentreprenøren, som omfatter, hvem der tager ansvar og risiko ved nedtagning af materialerne

Eksempel på risiko:
– Materialerne er kortere end specificeret eller er beskadiget under nedrivning.

Køber

Når sælger overlader materialerne til køber eller logistiklækker, overgår risikoen og ansvaret også. Køber bør indgå en særskilt kontrakt eller aftale med logistikvirksomheden. Her er det vigtigt, at forhold fra kontrakten mellem køber og sælger om levering af materialerne varetages i aftalen med logistikvirksomheden.

Der skal laves en aftale med lageroperatøren, hvor både ansvar og risiko skal placeres hos lageroperatøren efter levering fra en logistikvirksomhed.

Køber

Ved montering af materialerne i den nye bygning bør der laves en aftale med entreprenøren, der skal montere. Såfremt entreprenøren konstaterer fejl eller mangler ved materialer eller dokumentation, skal bygherren/køberen underrettes herom rettidigt.

Kunden/køberen skal i god tid underrette sælger af materialerne om disse mangler. For nærmere regulering af entreprenører, se fx Dansk Standard DSXXXX.

Tag gerne kontakt for en uforpligtende samtale, hvis du ønsker mere information om hvordan Grønneport kan bidrage ud fra jeres ønsker og behov, eller hvis du har en forespørgsel du ønsker at diskutere.

Send gerne en e-mail, ring til os eller fyld skemaet ud – så kontakter vi dig.

Tel: 22 88 28 88

e-mail: support@groenneport.dk

Om os

Grønneport lægger vægt på at give den bedste service.  Vi har et bredt sortiment af brugte byggevarer og møbler i højeste kvalitet. Det skal være mere attraktivt og lige så nemt for køber at vælge et brugt byggemateriale som nyt, samt at bidrage til overgangen fra en lineær til en cirkulær økonomi i byggebranchen.  

Vision

Vores vision er at gøre genbrug til det naturlige valg i byggeprojekter. På tværs af forskellige markedspladser, databaser og tjenester vil Grønneport tilbyde en så problemfri proces for brugeren som muligt.

Mision

Det skal være mere attraktivt og lige så nemt for køber at vælge et brugt byggemateriale som nyt, samt at bidrage til overgangen fra en lineær til en cirkulær økonomi i byggebranchen.

Webshop

Vores webshop giver oversigt over vores udvalg og i kan nemt finde de byggevarer og møbler som i har brug for.  

Vi ser frem til at høre fra dig

Hvis I er interesseret i at se nærmere på vore produkter, så send os meget gerne en forespørgsel.

Tag gerne kontakt for en uforpligtende samtale, hvis du ønsker mere information om hvordan Grønneport kan bidrage ud fra jeres ønsker og behov, eller hvis du har en forespørgsel du ønsker at diskutere.

Send gerne en e-mail, ring til os eller fyld skemaet ud – så kontakter vi dig.

Tel: 22 88 28 88

e-mail: support@groenneport.dk